/ 37

Lạm phát trong những năm gần đây tại Việt Nam

Upload: CherryNguyen.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 838|Tải về: 2|Cấp: Đại học

phần mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài lạm phát là hiện tượng kinh tế phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới ngày nay, nó tồn tại ở cả những nước phát triển lẫn các nước đang phát triển, cả trong thời kì kinh tế khủng hoảng, suy thoái lẫn thời kì hưng thịnh. lạm phát ở một mức độ nhất định có t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]