/ 24

Lạm phát và hậu quả của lạm phát

Upload: QuyenNalu.dokovn|Ngày: 29/03/2012|Lượt xem: 2046|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời nói đầu lạm phát là vấn đề lín của nền kinh tế. lạm phát và tăng trởng kinh tế có mối quan hệ đồng hành lẫn nhau. lạm phát chỉ có thể ở một mức nhất định mới phù hợp cho tăng trưởng kinh tế. nừu khụng nú sẽ gây ra hậu quả vô cùng nguy hiểm cho nền kinh tế . trong thới đại hiện nay, lạm phát là v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]