/ 22

Lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế

Upload: QuynhDao.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 3729|Tải về: 9|Cấp: Đại học

lời mở đầu nền kinh tế hàng hoá phát triển có tính chu kỳ và khoảng cách giữa các chu kỳ phát triển của nó bị chi phối bởi những tác động của tăng trưởng kinh tế và lạm phát. tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát có mối quan hệ mật thiết với nhau. lạm phát làm thay đổi nhịp độ tăng trưởng kinh tế v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]