/ 15

Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho việc thành lập đảng

Upload: VanThuan.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 5046|Tải về: 2|Cấp: Đại học

a. lời mở đầu nguyễn ái quốc, lãnh tụ vĩ đại của dân téc việt nam, là tấm gương chãi lọi về tinh thần cách mạng, chí khí kiên cường bất khuất, toàn tâm toàn ý phục vụ đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, tận tụy hy sinh suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân téc và

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]