/ 15

Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho việc thành lập đảng

Upload: VanThuan.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 4709|Tải về: 1|Cấp: Đại học

a. lời mở đầu nguyễn ái quốc, lãnh tụ vĩ đại của dân téc việt nam, là tấm gương chãi lọi về tinh thần cách mạng, chí khí kiên cường bất khuất, toàn tâm toàn ý phục vụ đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, tận tụy hy sinh suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân téc và giải phóng loài người, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội cộng sản. kinh nghiệm thực tế và lịch sử cho thấy muốn cách mạng thành công thì điều kiện không thể thiếu là phải có một chính đảng vững mạnh lãnh đạo. hiểu được sự bức thiết phải thành lập một chính đảng để phục vụ việc giải phóng dân téc. nguyễn ái quốc và các đồng chí của mình đã chuẩn bị rất chu đáo về tư tưởng chính trị và tổ chức và đến ngày 3-2-1930, đánh...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.