/ 102

Lao động dư thừa trong nông thôn vùng Đồng Bằng Sông Hồng - Thực trạng và giải pháp

Upload: MoonBlack.dokovn|Ngày: 03/09/2013|Lượt xem: 328|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Vai trò của sản xuất nông nghiệp là rất lớn và tất nhiên vai trò của lao động nông nghiệp cũng rất lớn, tuy nhiên , sản xuất nông nghiệp của nước ta còn rất lạc hậu, manh mún. Đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, thu nhập của lao động nông nghiệp thấp. Xuất hiện lao động dư thừa trong nông nghi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]