Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Lao động dư thừa trong nông thôn vùng Đồng Bằng Sông Hồng - Thực trạng và giải pháp

Cấp:Đại học|Lượt xem:210|Tải về:0|Số trang:102 | Ngày upload:03/09/2013

Vai trò của sản xuất nông nghiệp là rất lớn và tất nhiên vai trò của lao động nông nghiệp cũng rất lớn, tuy nhiên , sản xuất nông nghiệp của nước ta còn rất lạc

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.