Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm

Cấp:Đại học|Lượt xem:398|Tải về:1|Số trang:46 | Ngày upload:11/08/2012

đặt vấn đề hiện nay ngành chế biến lâm sản đang lâm vào tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng. gỗ tự nhiên còn rất ít, đòi hỏi ngành chế biến chuyển hướn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.