/ 46

Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm

Upload: NamTienMT.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 392|Tải về: 1|Cấp: Đại học

đặt vấn đề hiện nay ngành chế biến lâm sản đang lâm vào tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng. gỗ tự nhiên còn rất ít, đòi hỏi ngành chế biến chuyển hướng sử dụng nguyên liệu từ rừng tự nhiên sang nguyên liêu từ rừng trồng. đặc điểm của gỗ rừng trồng là tốc độ phát triển nhanh, tính chất cơ vật lý thấp, kích thước nhỏ, khuyết tật nhiều. do đó khi sử dụng gỗ rừng trồng cho ta lợi dụng rất nhỏ và chất lượng kém. nghàng sản xuất công nghệ ván nhân tạo nói chung và nghành công nghệ sản xuất ván ghép thanh nói riêng đã ra đời và đang phát triển. nó giải quýet mâu thuẫn giữa cung và cầu trong việc sử dụng gỗ, mặt khác đây là dạng công nghệ sử dụng hiệu quả gỗ rừng trồng .chất lượng ván ghép thanh phụ thuộc...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.