/ 46

Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm

Upload: NamTienMT.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 568|Tải về: 1|Cấp: Đại học

đặt vấn đề hiện nay ngành chế biến lâm sản đang lâm vào tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng. gỗ tự nhiên còn rất ít, đòi hỏi ngành chế biến chuyển hướng sử dụng nguyên liệu từ rừng tự nhiên sang nguyên liêu từ rừng trồng. đặc điểm của gỗ rừng trồng là tốc độ phát triển nhanh, tính chất cơ v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]