Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Lập dự án mở quán café Ani

Cấp:Đại học|Lượt xem:9863|Tải về:105|Số trang:35 | Ngày upload:04/12/2011

mục lục chương i tính cấp thiết của đề tài 3 chương ii nội dung nghiên cứu 5 1. tóm tắt dự án 5 1.1.giới thiệu tổng quan về dự án 5 1.2.những căn cứ để xác định

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.