Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Lập kế hoạch kinh doanh về mô hình chăn nuôi gà công nghiệp

Cấp:Đại học|Lượt xem:3347|Tải về:9|Số trang:10 | Ngày upload:29/10/2012

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học mở thành phố hồ chí minh môn: lập kế hoạch trong kinh doanh đề tài: lập kế hoạch kinh doanh về mô hình chăn nuôi gà công n

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.