Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Lập và phân tích dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sữa đậu nành công suất 5,5 triệu lít/năm

mục lục phần i : cơ sở lý thuyết về dự án đầu tư 1.1/ khái niệm đầu tư 1.2/ dự án đầu tư 1.3/ nội dung và trình tự nghiên cứu khả thi dự án 1.4/ phân tích tài c

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:632|Tải về:7|Số trang:58

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Ngày tạo: