/ 58

Lập và phân tích dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sữa đậu nành công suất 5,5 triệu lít/năm

Upload: ChienNguyenVan.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 732|Tải về: 8|Cấp: Đại học

mục lục phần i : cơ sở lý thuyết về dự án đầu tư 1.1/ khái niệm đầu tư 1.2/ dự án đầu tư 1.3/ nội dung và trình tự nghiên cứu khả thi dự án 1.4/ phân tích tài chính các dự án 1.5/ phân tích kinh tế của dự án đầu tư phần ii : sự cần thiết phải đầu tư và quy mô của dự án 2.1/ nhu cầu nước giải khát 2.2/ giới thiệu chủ đầu tư 2. 3/ lựa chọn hình thức đầu tư phần iii : lập và phân tích dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sữa đậu nành công suất 5,5 triệu lít/năm 3.1/ giới thiệu về sản phẩm 3.2/ quy trình công nghệ 3.3/ địa điểm xây dựng và hạng mục xây dựng 3.4/ nguyên vật liệu 3.5/ chương trình sản xuất và tổ chức sản xuất 3.6/ giải pháp môi trường 3.7/ phân tích kinh tế - tài...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.