Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Lập và phân tích dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sữa đậu nành công suất 5,5 triệu lít/năm

Cấp:Đại học|Lượt xem:733|Tải về:8|Số trang:58 | Ngày upload:05/06/2012

mục lục phần i : cơ sở lý thuyết về dự án đầu tư 1.1/ khái niệm đầu tư 1.2/ dự án đầu tư 1.3/ nội dung và trình tự nghiên cứu khả thi dự án 1.4/ phân tích tài c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.