Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Lí luận vế rào cản phi thuế quan trong chính sách thương mại quốc tế

Cấp:Đại học|Lượt xem:3982|Tải về:7|Số trang:73 | Ngày upload:22/11/2011

chương i: cơ sở lí luận vế rào cản phi thuế quan trong chính sách thương mại quốc tế i.phần mở đầu ngày nay, xu thế toàn cầu hoá và quốc tế hoá đang diên ra một

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.