/ 27

Lịch sử là gì? Nghiên cứu lịch sử là gì? 2

Upload: VoKhanhTay.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 5439|Tải về: 4|Cấp: Đại học

i. lời mở đầu con người từ khi mới xuất hiện đã có ý thức về nguồn gốc tổ tiên của mình, thể hiện sự tự hào, lòng kính trọng đối với thế hệ ông cha và qua đó có nghĩa vụ noi gương những thế hệ ông cha và lớp người đi trước. từ sự ý thức về nguồn gốc đó mà con người dần dần đã rút ra từ quá khứ những

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]