/ 10

Lịch sử mĩ thuật Thế Giới - Hội hoạ Thời kì Phục Hưng

Upload: PhanNgocDuyen.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 19613|Tải về: 40|Cấp: Đại học

mĩ thuật là mét loại hình nghệ thuật xuất hiện đầu tiên trên thế giới. mĩ thuật xuất hiện ngay từ khi con người có mặt trên trái đất. nã ra đời từ thời sơ khai, con người trong thời nguyên thuỷ, vẫn còn ăn hang, ở lỗ, săn bắn và hái lượm. lịch sử mĩ thuật cùng với lịch sử thế giới trải qua các thời kì phát triển và các giai đoạn lắng đọng hay tàn lụi. * mĩ thuật thời nguyên thuỷ * mĩ thuật thời ai cập cổ đại * mĩ thuật thời hi lạp cổ đại * mĩ thuật thời la mã cổ đại * mĩ thuật thời trung đại * mĩ thuật thời phục hưng * mĩ thuật thời cận đại * mĩ thuật thời hiện đại trong các giai đoạn đó, giai đoạn mĩ thuật thời phục hưng là giai đoạn có sự kế thừa, phát triển và mĩ thuật phục hưng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.