/ 132

Lịch sử Việt Nam từ cổ trung đại đến hiện đại

Upload: LeTrongNhat.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 1977|Tải về: 19|Cấp: Đại học

lịch sử việt nam lớp: sp giáo dục công dân và spgdcd - gdqp ngày soạn: ngày dạy: lớp: sĩ số: a. giới thiệu tổng quan về môn học - số đơn vị học trình: 3đvht=45 tiết mục đích yêu cầu: môn lịch sử việt nam trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử việt nam từ thời dựng nước đến nay

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]