Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Lịch sử Việt Nam từ cổ trung đại đến hiện đại

lịch sử việt nam lớp: sp giáo dục công dân và spgdcd - gdqp ngày soạn: ngày dạy: lớp: sĩ số: a. giới thiệu tổng quan về môn học - số đơn vị học trình: 3đvht=45

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1285|Tải về:17|Số trang:132

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngày tạo: