/ 132

Lịch sử Việt Nam từ cổ trung đại đến hiện đại

Upload: LeTrongNhat.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 1581|Tải về: 17|Cấp: Đại học

lịch sử việt nam lớp: sp giáo dục công dân và spgdcd - gdqp ngày soạn: ngày dạy: lớp: sĩ số: a. giới thiệu tổng quan về môn học - số đơn vị học trình: 3đvht=45 tiết mục đích yêu cầu: môn lịch sử việt nam trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử việt nam từ thời dựng nước đến nay. đồng thời vừa cung cấp cho sinh viên một cách nhìn tổng quát về lịch sử việt nam, vừa trang bị cho họ những hiểu biết về quy luật lịch sử nước nhà và khả năng vận dụng những hiểu biết đó trong những môn học liên quan. nội dung: chương i: lịch sử việt nam thời nguyên thuỷ chương ii: lịch sử việt nam cổ trung đại ii.1. thời kỳ bắt đầu dựng nước ii.2. mười thế kỷ đấu tranh chống bắc thuộc ii.3. thời kỳ văn minh đại việt (x-xv)...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.