/ 5

LLNN - 2011.02 - Quản lý nhà nước về quốc phòng – an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Upload: PhamHoangMinh.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4969|Tải về: 25|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

[font=times new roman] [font=times new roman]đặt vấn đề [font=times new roman]trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. đối với nước ta, các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá sự nghiệp ách mạng của nhân dân

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]