/ 5

LLNN - 2011.02 - Quản lý nhà nước về quốc phòng – an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Upload: PhamHoangMinh.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4134|Tải về: 19|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

[font=times new roman] [font=times new roman]đặt vấn đề [font=times new roman]trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. đối với nước ta, các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá sự nghiệp ách mạng của nhân dân ta, chủ yếu bằng chiến lược diễn biến hoà bình (dbhb), nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (xhcn) ở việt nam, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản, chuyển hoá cách mạng nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa (xhcn). các hành động xâm hại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta vẫn tiếp diễn dưới nhiều hình thức, âm mưu và với các thủ đoạn hết sức tinh vi. điều đó đặt ra cho nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh (qp-an) để bảo vệ tổ quốc...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.