/ 10

Lối sống của sinh viên việt nam hiện nay, thực trạng và kiến nghị

Upload: PhanVuong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1195|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

trong những năm gần đây xã hội đang thay đổi từng ngày với một tốc độ chóng mặt. nó bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng từ khắp nơi xâm nhập vào. vì thế mà xã hội ngày càng phát triển nhưng bên cạnh đó nó cũng làm thay đổi về tư tưởng về lối sống của nhiều người. đặc biệt ở đây tôi muốn bàn về một vấn đề rất được quan tâm là lối sống của sinh viên ngày nay. nói đến sinh viên tức là nói đến thế hệ đang nắm trong tay tri thức cùng với những hiểu biết về tiến bộ xã hội nói chung và sự phát triển đất nước nói riêng. về mặt số lượng, sinh viên là một lực lượng không nhỏ. họ là lớp người đang được đào tạo toàn diện và đầy đủ nhất, bao gồm các chuyên ngành học trên...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.