/ 26

luật bảo vệ môi trường. Thực trạng về sự ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước ở Việt Nam

Upload: NguyenVanChinh.dokovn|Ngày: 17/07/2012|Lượt xem: 1062|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời mở đầu theo điều 1 luật bảo vệ môi trường được quốc hội nước cộng hòa xã hội việt nam khóa xi, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 thì "môi trường" bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật. nhưng môi trường hiện nay đang ở trong tình trạng báo động nghiêm trọng. nước là một nhân tố quan trọng cấu thành nên môi trường. nước là một dạng tài nguyên, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia cũng như của cả hành tinh. nhưng trong những năm qua, sự tăng nhanh về dân số và khai thác quá mức tài nguyên nước, các tài nguyên đất và rừng đã làm suy kiệt...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.