Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

luật bảo vệ môi trường. Thực trạng về sự ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước ở Việt Nam

lời mở đầu theo điều 1 luật bảo vệ môi trường được quốc hội nước cộng hòa xã hội việt nam khóa xi, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 thì "môi trường" bao g

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:846|Tải về:3|Số trang:26

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Luật Hồ Chí Minh

Ngày tạo: