/ 26

luật bảo vệ môi trường. Thực trạng về sự ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước ở Việt Nam

Upload: NguyenVanChinh.dokovn|Ngày: 17/07/2012|Lượt xem: 1350|Tải về: 7|Cấp: Đại học

lời mở đầu theo điều 1 luật bảo vệ môi trường được quốc hội nước cộng hòa xã hội việt nam khóa xi, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 thì "môi trường" bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]