/ 91

Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

Upload: DuyVuPhung.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 3140|Tải về: 12|Cấp: Đại học

chương i lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất i. nhiệm vụ của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 1) khái niệm và phân loại chi phí 1.1 khái niệm: bất kì một loại hình doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ, dù sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nào thì quá trình sản xuất kinh doanh đều nhất thiết phải có sự kết hợp của ba yếu tố cơ bản là: - tư liệu lao động. - đối tượng lao động. - sức lao động. các yếu tố về tư liệu lao động, đối tượng lao động (biểu hiện cụ thể là hao phí về lao động vật hoá) dưới sự tác động có mục đích của sức lao động (biểu hiện là hao phí về lao động sống) qua quá trình biến đổi sẽ tạo nên các sản phẩm,...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.