/ 32

Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về kinh tế thị trường và sự vận dụng của nó ở Việt Nam để xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN

Upload: NguyenHoaiDung.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1957|Tải về: 1|Cấp: Đại học

a. đặt vấn đề sau hơn 10 năm đổi mới toàn diện, việt nam đã vượt qua nhiều thử thách gay go. mặc dù có rất nhiều những khó khăn, trở ngại trong những hoàn cảnh hết sức phức tạp nhưng đảng và nhân dân việt nam không những đã đứng vững được mà còn vươn lên đạt được những thắng lợi nổi bật trên nhiều m

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]