Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Lý luận giá trị thặng dư và sự vận dụng vào thực tiễn

họ và tên: nguyễn thái sơnsinh viên líp 80115 bài tiểu luậnlư luận giá trị thặng dư và sự vận dụng vào thực tiễn bài tiểu luận gồm 3 phần:phần 1: lư luận

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1719|Tải về:9|Số trang:15

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: CĐ Kinh tế Kỹ thuật CN

Ngày tạo: