/ 15

Lý luận giá trị thặng dư và sự vận dụng vào thực tiễn

Upload: PhungMai.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 2480|Tải về: 10|Cấp: Đại học

họ và tên: nguyễn thái sơnsinh viên líp 80115 bài tiểu luậnlư luận giá trị thặng dư và sự vận dụng vào thực tiễn bài tiểu luận gồm 3 phần:phần 1: lư luận về giá trị thặng dưphần 2:thực trạng nền kinh tế việt namphần 3: giải pháp nhằm phát huy vai tṛ của gttd trong nền kinh tế thị trường   phần 1: lư luận về giá trị thặng dư  i-giá trị thặng dư là ǵ?        kế thừa có phê phán những quan điểm của adam smith và david ricardo, các mác đă xây dựng nên học thuyết giá trị thặng dư - học thuyết đă chỉ rơ nguồn gốc bản chất của lợi nhuận. khi xem xét quá tŕnh lưu thông  trong chủ nghĩa tư bản, mác đă thấy rằng tiền với tư cách là tư bản vận động theo công thức:                                                            t-h-t’ta thấy rằng nếu số tiền thu về (t’) bằng số tiền ứng ra (t) th́ quá tŕnh vận động trên trở nên vô nghĩa, mục đích của lưu thông tiền tệ ở đây không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.