/ 15

Lý luận giá trị thặng dư và sự vận dụng vào thực tiễn

Upload: PhungMai.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 2851|Tải về: 11|Cấp: Đại học

họ và tên: nguyễn thái sơnsinh viên líp 80115 bài tiểu luậnlư luận giá trị thặng dư và sự vận dụng vào thực tiễn bài tiểu luận gồm 3 phần:phần 1: lư luận về giá trị thặng dưphần 2:thực trạng nền kinh tế việt namphần 3: giải pháp nhằm phát huy vai tṛ của gttd trong nền kinh tế thị trường  

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]