/ 27

Lý luận hình thái kinh tế xã hội với sự nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời đại mới.

Upload: ThaoDaoXuan.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 581|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời giới thiệu từ khi bắt đầu có sự nhận thức, con người đã có xu hướng tìm hiểu chính mình và thé giới xung quanh. mét trong những vấn đề đặt ra nhiều nhất đó là xã hội, tại sao lại phải có xã hội ? xã hội hình thành từ đâu, có mang tính giai cấp hay không ?... để trả lời những câu hỏi này trong cá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]