/ 27

Lý luận hình thái kinh tế xã hội với sự nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời đại mới.

Upload: ThaoDaoXuan.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 486|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời giới thiệu từ khi bắt đầu có sự nhận thức, con người đã có xu hướng tìm hiểu chính mình và thé giới xung quanh. mét trong những vấn đề đặt ra nhiều nhất đó là xã hội, tại sao lại phải có xã hội ? xã hội hình thành từ đâu, có mang tính giai cấp hay không ?... để trả lời những câu hỏi này trong các lĩnh vực có rất nhiều giả thiết khác nhau, đặc biệt là trong triết học - khoa học về những cái chung nhất. các nhà duy tâm cho rằng xã hội nbắt ngồn từ ý thức rằng xã hội là do những người trong nó đối lập với nhau để duy trì những điều kiện chung nhằm tồn tại và phát triển. ngược lại các nhà duy vật lại cho rằng xã hội có nguồn gốc vật chất. tiêu biểu trong số này là học thuyết về hình thái kinh...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.