Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Lý luận tiền công của Mác và sự vận dụng lý luận tiền công trong chính sách tiền lương ở nước ta hiện nay

i-phần mở đầu: từ trước tới nay và sau này với xu hướng phát triển đến chóng mặt của nền kinh tế,với trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng được đổi mới thì đối v

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1345|Tải về:6|Số trang:11

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: