Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Lý luận tiền lương của C.Mác trong chủ nghĩa tư bản của Mác

Cấp:Đại học|Lượt xem:741|Tải về:0|Số trang:19 | Ngày upload:29/03/2012

lời mở đầu lý luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là w.petty. chính william petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền m

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.