/ 21

Lý luận về tái sản xuất và ý nghĩa của việc nghiên cứu này trong thực tiễn để nghiên cứu

Upload: NhokkutebuongbinhBui.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1972|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời mở đầu việc đẩy mạnh quá trình tái sản xuất, mở rộng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và có hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. vì thế việc

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]