/ 24

Lý thuyết tâm lý xã hội trong quản trị học

Upload: NgaNguNgoc.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2216|Tải về: 5|Cấp: Đại học

mục lục [url="/#_toc243962035"]phần i: lời mở đầu[url="/#_toc243962036"]phần ii: nội dung [url="/#_toc243962037"]chương i: giới thiệu khái quát về trường phái tâm lý xã hội [url="/#_toc243962038"]1.1. các tác giả và quan điểm [url="/#_toc243962039"]1.2. ưu điểm và hạn chế của trường phái tâm lý xã hội [url="/#_toc243962040"]chương ii: lý thuyết của các tác giả elton mayo và douglas mc gregor về tâm lý xã hội trong quản trị [url="/#_toc243962041"]2.1. tiểu sử cơ bản của hai nhà tâm lý xã hội điển hình. [url="/#_toc243962045"]2.2. những đóng góp của elton mayo từ các cuộc thử nghiệm ở hawthorne. [url="/#_toc243962055"]2.3. douglas mc gregor với lý thuyết x và y [url="/#_toc243962060"]chương iii: một số điểm phân biệt với các trường phái [url="/#_toc243962061"]3.1. so sánh với lý thuyết của trường phái quản trị học hiện đại [url="/#_toc243962062"]3.2. so sánh với lý thuyết định...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.