Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Ma trận SWOT và vận dụng vào xây dựng chiến lược cho công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh

Cấp:Đại học|Lượt xem:1491|Tải về:3|Số trang:19 | Ngày upload:17/07/2012

bài tiểu luận: ma trận swot và vận dụng vào xây dựng chiến lược cho công ty cổ phần thế giới số trần anh a. xác định sứ mạng và mục tiêu chiến lược của công ty:

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.