Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mặn hóa, các phương pháp cải tạo và quản lý đất mặn

Cấp:Đại học|Lượt xem:92|Tải về:0|Số trang:38 | Ngày upload:26/03/2014

Hiện nay trên thế giới cũng như Việt Nam đang đứng trước hiện tượng ô nhiễm môi trường sinh thái đất, nước, không khí nghiêm trọng mà nguyên nhân là do các hoạt

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.