Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Marketing mục tiêu cho sản phẩm bột giặt OMO của Unilever - Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:3119|Tải về:11|Số trang:25 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

trong thời đại ngày nay, khi mà nền kinh tế đang phát triển với tốc độ rất nhanh qua từng ngày thì sự cạnh tranh của các loại hàng hóa trên thị trường là rất ga

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.