Máy nghiền xi măng

Upload: AnhHoang.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 848|Tải về: 11|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục trang mở đầu phần i - tổng quan chương i: giới thiệu chung về xi măng i. tóm tắt lịch sử phát triển của nghành công nghiệp sản xuất xi măng ii. các loại xi măng ii.1. xi măng poóc lăng thường ii.2. xi măng poóc lăng hỗn hợp iii. nguyên liệu phụ gia và nhiên liệu để sản xu

Mục lục

Trang

mở đầu

Phần I - Tổng quan

Chương I: Giới thiệu chung về Xi măng

I. Tóm tắt lịch sử phát triển của nghành công nghiệp sản xuất xi măng

II. các loại xi măng

II.1. Xi măng poóc lăng thường

II.2. Xi măng poóc lăng hỗn hợp

III. Nguyên liệu phụ gia và nhiên liệu để sản xuất xi

măng poóc lăng.

III.1. Nguyên liệu dùng để sản xuất xi măng

III.1.1. Các loại đá chứa cacbonnat

III.1.2. Đất sét

III.1.3. Các loại phụ gia điều chỉnh trong sản xuất xi măng

III.2. Các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng phối liệu để sản xuất xi măng

III.3. Nhiên liệu dùng trong công nghiệp sản xuất xi măng.

IV. Clinker

IV.1. Thành phần hoá học của clinker.

IV.1.1. Oxyt canxi (CaO).

IV.1.2. Oxyt nhôm (Al2O3).

IV.1.3. Oxyt silíc (SiO2).

IV.1.4. Oxyt sắt (Fe2O3).

IV.1.5. Oxyt magiê (MgO).

IV.1.6. Oxyt kiềm (K2O và Na2O).

IV.2. Thành phần khoáng của cliker xi măng.

IV.3. các hệ số đặc trưng cho thành phần clinker

V. Quy trình công nghệ sản xuất xi măng trong công nghiệp

V.2. Quá trình nung, ủ Clinker

V.3. Quá trình nghiền và đóng bao xi măng

VI. Qúa trình đóng rắn của xi măng.

VII. Một số chỉ tiêu để đánh giá chất lượng của xi măng

Chương II: những đặc trưng cơ bản của quá trình nghiền xi măng

I. Nghiền xi măng

I.1. Máy nghiền xi măng

I.2. Bi đạn trong máy nghiền

I.3. Tấm lót

II. Công suất tiêu thụ của máy nghiền

III. Đối tượng nghiền

III.1. Clinker

III.2. Thạch cao

III.3. Các phụ gia khác

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nghiền

Chương III: vấn đề bảo quản xi măng

I. Độ kết khối của vật liệu

II. Độ hút ẩm của vật liệu

III. Biến tính bề mặt cho hệ đa phân tán

Chương IV: Phụ gia trợ nghiền trongsản xuất xi măng

I. Chất trợ nghiền

II. Một số phụ gia trợ nghiền trong sản xuất xi măng

Phần II cơ sở khoa học của nghiên cứu

I. Cơ chế trợ nghiền của phụ gia trợ nghiền bảo quản.

II. Cơ chế bảo quản của phụ gia trợ nghền bảo quản

III. Chất hoạt động bề mặt

III.1 Chất hoạt động bề mặt anion

III.2 Chất hoạt động bề mặt cation

III.3 Các chất hoạt động bề mặt lưỡng tính

III.4 Các chất hoạt động bề mặt không ion

IV. Nguyên liệu thử nghiệm và điều kiện nghiên cứu

IV.1. Nguyên liệu thử nghiệm

IV.1. Phối liệu

IV.1.2. Phụ gia thí nghiệm tính năng trợ nghiền

IV.2. Điều kiện nghiên cứu

Phần III

Phương pháp nghiên cứu

I.1. Phương pháp đánh giá hiệu quả trợ nghiền

I.1.1 Đánh giá dựa trên kích thước hạt

I.1.2 Đánh giá dựa trên thời gian nghiền

I.1.3 Đánh giá dựa trên độ mịn của xi măng.

II. Phương pháp đánh giá tính bảo quản

II.1. Đánh giá độ kỵ nước của xi măng khi dùng chất trợ nghiền bảo quản

II.2. Đánh giá mức độ hút ẩm của xi măng dùng trợ nghiền bảo quản.

III. Đánh giá độ linh động của xi măng có chất trợ nghiền bảo quản.

IV. Đánh giá tốc độ suy giảm chất lượng của xi măng

V. Đánh giá độ ổn định của xi măng

VI. Xác định cường độ chịu nén ( mác xi măng) của xi măng

VII. Xác địn thời gian đông kết

phần IV

kết quả thực nghiệm và nhận xét

I. Thực nghiệm.

II. Kết quả

II.1. Hiệu quả trợ nghiền

II.2. Hiệu quả bảo quản

II.2.1 Độ hút hơi ẩm

II.2.2. Độ kỵ nước

[Ẩn quảng cáo]