Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

MÁY X QUANG TĂNG SÁNG TRUYỀN HÌNH XM 1550

Cấp:Đại học|Lượt xem:502|Tải về:2|Số trang:86 | Ngày upload:02/04/2013

1 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ... 3 Chương 1: CƠ SỞ CHỤP X-QUANG TĂNG SÁNG TRUYỀN HÌNH .. 5 1.1 TỔNG QUAN ... 5 1.1.1 Tia X ... 5 1.1.2 Ống tia X . 6 1.1.3 Sự hấp thu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.