/ 19

Mê tín dị đoan và việc bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan tại đền Sòng Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Upload: LonBuong.dokovn|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 6934|Tải về: 12|Cấp: Đại học

1. lý do chọn đề tài đã có một thời gian, tệ mê tín dị đoan ở nước ta lắng hẳn xuống và co hẹp lại do phong trào xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hoá mới được đẩy mạnh. những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao nhưng tệ mê tín dị đoan có chiòu hướng phát tr

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]