/ 19

Mê tín dị đoan và việc bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan tại đền Sòng Sơn - Bỉm Sơn - Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Upload: LonBuong.dokovn|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 6302|Tải về: 11|Cấp: Đại học

1. lý do chọn đề tài đã có một thời gian, tệ mê tín dị đoan ở nước ta lắng hẳn xuống và co hẹp lại do phong trào xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hoá mới được đẩy mạnh. những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao nhưng tệ mê tín dị đoan có chiòu hướng phát trión víi nhiòu hình thức khác nhau. nó đã lôi kéo đông đảo tầng lớp nhân dân, không chỉ ở những người lớn tuổi lạc hậu và kém văn hoá mà trong cả một bộ phận cán bộ đảng viên kém nhận thức và thiõu gương mẫu. hiện tượng không lành mạnh này đã và đang gây nhiòu ảnh hưởng xấu trong xã hội, gây tác hại cho nhiòu gia đình, cá nhân, làm lãng phí thời gian, tiòn của, tâm sức. thậm chí còn xuyên tạc chính sách của...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.