Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mô hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân Quận Hà Đông

Cấp:Đại học|Lượt xem:2445|Tải về:21|Số trang:106 | Ngày upload:29/01/2012

học viện chính trị hành chính quốc gia hồ chí minh học viện hành chính khóa luận tốt nghiệp mô hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liê

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.