/ 68

Mô hình chuỗi thời gian mờ trong dự báo chuỗi thời gian

Upload: HoaiThu.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 1111|Tải về: 5|Cấp: Đại học

mục lục mở đầu 1 chương 1. các kiến thức cơ bản về chuỗi thời gian 5 1. chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên ...5 1.1. khái niệm chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên 5 1.2. quá trình ngẫu nhiên dừng 6 1.3. hàm tự tương quan 7 1.4. toán tử tiến, toán tử lùi..8 2. quá trình arma .. 9

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]