/ 68

Mô hình chuỗi thời gian mờ trong dự báo chuỗi thời gian

Upload: HoaiThu.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 902|Tải về: 3|Cấp: Đại học

mục lục mở đầu 1 chương 1. các kiến thức cơ bản về chuỗi thời gian 5 1. chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên ...5 1.1. khái niệm chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên 5 1.2. quá trình ngẫu nhiên dừng 6 1.3. hàm tự tương quan 7 1.4. toán tử tiến, toán tử lùi..8 2. quá trình arma .. 9 2.1. quá trình tự hồi quy...9 2.2. quá trình trung bình trượt 11 2.3. quá trình tự hồi quy trung bình trượt ... 13 3. ước lượng tham số mô hình arma... 15 4. những hạn chế của mô hình arma trong chuỗi thời gian tài chính... 16 chương 2. lý thuyết tập mờ và chuỗi thời gian mờ ... 23 1. lý thuyết tập mờ 23 1.1. tập mờ 23 1.2. các phép toán trên tập mờ ... 25 2. các quan hệ và suy luận xấp xỉ, suy diễn mờ .. 30 2.1. quan hệ mờ . 30 2.2. suy luận xấp xỉ và suy diễn mờ ......

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.