Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mô hình chuỗi thời gian mờ trong dự báo chuỗi thời gian

Cấp:Đại học|Lượt xem:878|Tải về:3|Số trang:68 | Ngày upload:13/08/2012

mục lục mở đầu 1 chương 1. các kiến thức cơ bản về chuỗi thời gian 5 1. chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên ...5 1.1. khái niệm chuỗi thời gian và quá t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.