Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Mô hình chuỗi thời gian mờ trong dự báo chuỗi thời gian

mục lục mở đầu 1 chương 1. các kiến thức cơ bản về chuỗi thời gian 5 1. chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên ...5 1.1. khái niệm chuỗi thời gian và quá t

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:784|Tải về:3|Số trang:68

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: