Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mô hình định giá quyền chọn Black Scholes

Cấp:Đại học|Lượt xem:3501|Tải về:20|Số trang:102 | Ngày upload:19/03/2012

lời tựa . thị trường chứng khoán việt nam đã được thành lập gần 7 năm ,với bao sự đổi thay từ lúc sàn chứng khoán được thành lập.sau một năm náo nhiệt,tới năm 2

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.