/ 31

Mô hình phân bổ nguồn lực tài chính

Upload: QuyenVu.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 880|Tải về: 5|Cấp: Đại học

trong quá trình phát triển kinh tế thế giới, từ những nước công nghiệp phát triển cho đến các quốc gia đang phát triển, tài chính và tiền tệ đóng một vai trò hết sức quan trọng. tài chính tiền tệ được sử dụng như là một công cụ quan trọng, qui định và chi phối toàn bộ các hành vi kinh tế, thực hiện các mối quan hệ kinh tế trên các thị trường. riêng với việt nam chúng ta, chiến lược thực hiện cnh-hđh đất nước giai đoạn 2006-2010 cần một lượng vốn đầu tư rất lớn (khoảng 140 tỷ usd) để xây dựng và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội. việc huy động và phân bổ một cách hợp lý, hiệu quả các nguồn tài chính tài trợ cho phát triển kinh tế lại càng có vị trí quan trọng trong thực hiện kế...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.