Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mô hình phân bổ nguồn lực tài chính

Cấp:Đại học|Lượt xem:882|Tải về:5|Số trang:31 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

trong quá trình phát triển kinh tế thế giới, từ những nước công nghiệp phát triển cho đến các quốc gia đang phát triển, tài chính và tiền tệ đóng một vai trò hế

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.