Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Mô hình trang trại chăn nuôi bò cái lai sind tạo giống bò sữa , bò thịt chất lượng cao kết hợp trồng cây ăn quả ở xã Vân Diên Huyện Nam đàn tỉnh Nghệ An

lời nói đầu các loại hình tổ chức kinh doanh trong nông nghiệp rất phong phú và đa dạng . tuỳ theo mục đích nghiên cứu và tiêu thức phân loại chúng được phân th

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2160|Tải về:4|Số trang:26

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: