/ 39

Mô phỏng bằng matlab nghịch lưu 3 pha sử dụng phương pháp điều chế vector không gian

Upload: DelilaraNguyen.dokovn|Ngày: 03/12/2011|Lượt xem: 3831|Tải về: 20|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong thực tiễn công nghiệp , khi một ý tưởng, một phương án được đưa ra , ý tưởng ,phương án đó cần phải được thử nghiệm nhiều lần nhằm kiểm tra tính đúng đắn , hiệu quả của ý tưởng, phương án đó trước khi được ứng dụng rộng rãi trong thực tế. việc thử nghiệm này có thể được thực hiện tr

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]