/ 92

Mở rộng hoạt động cho vay đối với DNVVN tại Techcombank

Upload: DungWish.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 555|Tải về: 8|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 1 chương 1: những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại 2 1.1 tổng quan về nhtm 2 1.1.1 khái niệm về nhtm 2 1.1.2 các hoạt động cơ bản của nhtm 3 1.1.2.1 hoạt động huy động vốn 3 1.1.2.2 hoạt động sử dụng vốn 4 1.1.2.3 hoạt động trung gian 5 1.1.3 vai trò của nhtm 5 1.1.4 hoạt động cho vay của nhtm 6 1.1.4.1 khái niệm về hoạt động cho vay của nhtm 6 1.1.4.2 nguyên tắc cho vay 6 1.1.4.3 điều kiện cho vay của nhtm 7 1.1.4.4 vai trò hoạt động cho vay của nhtm đối với cácdnvvn 7 1.1.4.5 đặc điểm của hoạt động cho vay 8 1.1.4.6 các hình thức cho vay 9 1.2 tổng quan về dnvvn 15 1.2.1 khái niệm 15 1.2.2 vai trò của dnvvn trong nền kinh tế thị...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.