/ 149

Mô tả đặc điểm hình ảnh của tắc ruột sau mổ trên x-quang và siêu âm và Đánh giá giá trị của x-quang và siêu âm trong chẩn đoán tắc ruột sau mổ

Upload: VuLinhTruong.dokovn|Ngày: 03/09/2013|Lượt xem: 894|Tải về: 7|Cấp: Đại học

Tắc ruột được định nghĩa là sự ngưng trệ một phần hoặc hoàn toàn lưu thông của chất rắn, hơi, dịch trong lòng ruột do sự tắc nghẽn từ góc tá hỗng tràng cho đến hậu môn (tắc ruột cơ học) hoặc do tình trạng mất nhu động ruột (tắc ruột cơ năng, tắc ruột do liệt ruột). Tắc ruột sau mổ (TRSM) là loại cấ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]