Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mô tả đặc điểm lâm sàng và thương tổn của vết thương hậu môn trực tràng.

Cấp:Đại học|Lượt xem:853|Tải về:5|Số trang:108 | Ngày upload:05/06/2012

bộ giáo dục và đào tạo bé y tế trường đại học y hà nội *** phạm hải bằng nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán và điều trị vết thương hậu môn trực tràng trong

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.