/ 39

Mô tả quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC.

Upload: TeryMys.dokovn|Ngày: 29/10/2012|Lượt xem: 1249|Tải về: 11|Cấp: Đại học

chương mở đầu 1. sự cần thiết của đề tài: trong xu thế hiện nay, khi mà xã hội ngày càng phát triển, các hình thức kinh doanh ngày càng đa dạng, các nghiệp vụ phát sinh ngày càng phức tạp thì khả năng các thông tin kém tin cậy được cung cấp ngày càng gia tăng. điều này đã dẫn đến việc ra đời v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]