Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mô tả thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú trường mầm non, tỉnh Bắc Kạn năm 2009

Cấp:Đại học|Lượt xem:1149|Tải về:4|Số trang:47 | Ngày upload:05/06/2012

đặt vấn đề bếp ăn bán trú của trường mầm non, là nơi cung cấp bữa ăn trưa cho các cháu học sinh trong các trường học khi các cháu học cả nga

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.