/ 33

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Upload: ThaoDaoXuan.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 3907|Tải về: 8|Cấp: Đại học

lời nói đầu ngay từ buổi bình minh đầu tiên của nhân loại cho đến nay con người đã trải qua 5 hình thái kinh tế xã hội, từ thời kỳ mông muội đến lúc hiện đại như ngày nay. đó là cả một quá trình biến đổi phát triển đi lên kế tiếp nhau của các thời kỳ : công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. ở mỗi thời kỳ đó con người đều phải tiến hành lao động sản xuất vật chất để tồn tại và phát triển để thoả mãn thị yếu của mình và chính những phương thức sản xuất nhất định của quá trình lao động sản xuất vật chất đó đã tạo lên một hình thái kinh tế xã hội nhất định. vậy mỗi hình thái kinh tế xã hội sẽ được quy định bởi một phương thức sản xuất nhất...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.