/ 33

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Upload: ThaoDaoXuan.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 4329|Tải về: 9|Cấp: Đại học

lời nói đầu ngay từ buổi bình minh đầu tiên của nhân loại cho đến nay con người đã trải qua 5 hình thái kinh tế xã hội, từ thời kỳ mông muội đến lúc hiện đại như ngày nay. đó là cả một quá trình biến đổi phát triển đi lên kế tiếp nhau của các thời kỳ : công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiế

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]