/ 14

Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước và Quốc hội, Chính phủ, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân

Upload: PhamVanBa.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 10496|Tải về: 37|Cấp: Đại học

bầi tập cuối kỳ hiến pháp mở đầu trong hệ thống bộ máy nhà nước của các nước hiện đại ngày nay hầu như đều có một thiết chế đặc biệt với nhiều tên gọi khác nhau như: vua, hoàng đế, chủ tịch nước, chủ tịch hội đồng nhà nước, chủ tịch uỷ ban lãnh đạo quốc gia, chủ tịch quốc gia,... ở tuỳ mỗi quốc gia mà , vị trị này trong bộ máy nhà nước, nhưng tất cả đều được gọi chung là các nguyên thủ quốc gia - người đứng đầu nhà nước, đại diện cho nhà nước đó về mặt đối nội, đối ngoại. họ thay mặt cho nhà nước quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia. ở nước ta, chức danh " nguyên thủ quốc gia" được trao cho chủ tịch nước. và chủ tịch nước có trách nhiệm thực hiện các chức năng của nguyên thủ quốc gia (đặc trưng của...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.