/ 18

Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong các phương thức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

Upload: PhungMai.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 2846|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mở đầu lịch sử xã hội loài người cho đến nay là lịch sử phát triển của năm phương thức sản xuất (ptsx): công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa (tbcn) và cộng sản chủ nghĩa (cscn). phương thức sản xuất là phương thức khai thác những của cải vật chất cấu thành do hoạt động tồn tại và phát triển xã hội. sự thống nhất và tác động qua lại giữa lực lượng sản xuất (llsx) với quan hệ sản xuất (qhsx) tạo thành phương thức sản xuất. trong sự thống nhất biện chứng này llsx quyết định qhsx. quá trình phát triển của llsx đã dẫn đến sự thay đổi về qhsx mới phù hợp. ph.ăngghen đã chỉ rõ: "bất cứ một sự thay đổi nào của chế độ xã hội, bất cứ một sự cải biến nào về mặt quan hệ chiếm hữu cũng dẫn đến là kết quả...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.