/ 18

Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong các phương thức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

Upload: PhungMai.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 3182|Tải về: 3|Cấp: Đại học

mở đầu lịch sử xã hội loài người cho đến nay là lịch sử phát triển của năm phương thức sản xuất (ptsx): công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa (tbcn) và cộng sản chủ nghĩa (cscn). phương thức sản xuất là phương thức khai thác những của cải vật chất cấu thành do hoạt động

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]