/ 19

mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Upload: ThaoDaoXuan.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 2426|Tải về: 0|Cấp: Đại học

a. đặt vấn đề sau đại hội toàn quốc lần thứ ix chóng ta bước vào thời kỳ phát triển mới thời kỳ "đầy nhanh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước" định hướng phát triển nhằm mục tiêu "xây dựng nước ta thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý quan hệ sản xuất tiến bộ p

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]