Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Mối quan hệ giữa ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại

lời nói đầu chương i: những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương i/ ngân hàng thương mại( nhtm ) 1. khái niệm ngân hàng thương mại là l

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:8805|Tải về:15|Số trang:29

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Học viện Ngân Hàng

Ngày tạo: