/ 29

Mối quan hệ giữa ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại

Upload: NhokkutebuongbinhBui.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 10386|Tải về: 20|Cấp: Đại học

lời nói đầu chương i: những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương i/ ngân hàng thương mại( nhtm ) 1. khái niệm ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng hoat động vì mục đích lợi nhuận thông qua việc kinh doanh các khoản vốn ngắn hạn là chủ yếu. khái niệm về ngân hàng đang

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]