/ 29

Mối quan hệ giữa ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại

Upload: NhokkutebuongbinhBui.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 9675|Tải về: 16|Cấp: Đại học

lời nói đầu chương i: những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương i/ ngân hàng thương mại( nhtm ) 1. khái niệm ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng hoat động vì mục đích lợi nhuận thông qua việc kinh doanh các khoản vốn ngắn hạn là chủ yếu. khái niệm về ngân hàng đang thay đổi vì sự pha trộn các loại hoạt động truyền thống ngân hàng với các loại hình trung gian tài chính khác. 2. về mặt sở hữu nhtm có thể tồn tại ở nhiêù dạng sở hữu khác nhau : nhtm quốc doanh, nhtm tư nhân, nhtm liên doanh, hoạc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 3. đặc trưng của ngân hàng thương mại trong trung gian tài chính nhtm là một tổ chức quan trọng nhất, nó nắm giữ 2/3 tổng tài sản có trong hệ thống ngân hàng .chính vì vậy mà...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.