Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Mối quan hệ giữa ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại

Cấp:Đại học|Lượt xem:9720|Tải về:17|Số trang:29 | Ngày upload:03/03/2012

lời nói đầu chương i: những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương i/ ngân hàng thương mại( nhtm ) 1. khái niệm ngân hàng thương mại là l

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.