/ 14

Môn Tài chính quốc tế Phân tích những nhân tố tác động tới TGHĐ

Upload: TuyetNguyenThi.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 4427|Tải về: 6|Cấp: Đại học

v ên đề tỷ giá hối đoái luôn là vấn đề nhạy cảm đối với nền kinh tế. tỷ giá hối đoái có sự tác động trực tiếp tới cán cân thanh tóan của một nước, mà trước hết là tác động tới những thay đổi trong cán cân thương mại, tới hoạt động xuất nhập khẩu. cán cân thương mại của một nước có thể xấu đi hay tốt lên trước hết là do những thay đổi của tỷ giá. không những thế thông qua sù thay đổi của cán cân thương mại, cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái còn là một công cụ quan trọng của chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến chính sách tài chính và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. tuy nhiên, trên thực tế tỷ giá hối đoái thường xuyên biến động. chính sự biến động này của tỷ giá hối đoái đã ảnh hưởng phần nào đối...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.