/ 14

Môn Tài chính quốc tế Phân tích những nhân tố tác động tới TGHĐ

Upload: TuyetNguyenThi.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 4804|Tải về: 6|Cấp: Đại học

v ên đề tỷ giá hối đoái luôn là vấn đề nhạy cảm đối với nền kinh tế. tỷ giá hối đoái có sự tác động trực tiếp tới cán cân thanh tóan của một nước, mà trước hết là tác động tới những thay đổi trong cán cân thương mại, tới hoạt động xuất nhập khẩu. cán cân thương mại của một nước có thể xấu đi hay tốt

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]