/ 88

Một số bài tập lý thuyết nhóm

Upload: PercyPig.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2782|Tải về: 20|Cấp: Đại học

chương i. nhóm và nhóm con . 1 a. lý thuyết 1b. các phương pháp chứng minh thường gặp 2c. một số bài tập có lời giải 3d. một số bài tập rèn luyện . 10 chương ii. nhóm hữu hạn sinh 11 a. lý thuyết

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]