Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Một số bài tập lý thuyết nhóm

Cấp:Đại học|Lượt xem:2371|Tải về:15|Số trang:88 | Ngày upload:11/08/2012

chương i. nhóm và nhóm con . 1 a. lý thuyết 1b. các phương pháp chứng minh thường gặp 2c. một số bài tập có lời giải

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.