/ 34

Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường th&thcs xuân lập na hang-tuyên quang

Upload: TrungKien.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3090|Tải về: 10|Cấp: Đại học

mục lục stt phần i: trang 1 lý do chọn đề tài 1 2 mục đích nghiên cứu 2 3 khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4 giả thuyết khoa học 3 5 nhiệm vụ nghiên cứu 3 6 giới hạn của đề tài 4 7 phương pháp nghiên cứu 4 phần ii: nội dung chư¬ơng 1: cơ sở lý luận 5 1.1 quan niệm về nhân cách và sự hình

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]