Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Một số biện pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường th&thcs xuân lập na hang-tuyên quang

mục lục stt phần i: trang 1 lý do chọn đề tài 1 2 mục đích nghiên cứu 2 3 khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4 giả thuyết khoa học 3 5 nhiệm vụ nghiên cứu

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1990|Tải về:5|Số trang:34

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: