/ 17

Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động các tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng day - học (Sáng kiến kinh nghiệm dạy học)

Upload: MichKhongDinh.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 6851|Tải về: 19|Cấp: Đại học

[font=times new roman] a. đặt vấn đề 2 b. giải quyết vấn đề 3 i. cơ sở lý luận: 3 1. vị trí của tổ chuyên môn: 3 2. chức năng tổ chuyên môn 4 3. nhiệm vụ tổ chuyên môn 4 4. vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong quản lý dạy học ở trường 5 5. sinh hoạt tổ chuyên môn 6 6. tiêu chuẩn đánh giá chất lượn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]